Home >> Festivals >> Khar Brahmo Samaj Maghotsav 2005
Khar Brahmo Samaj - 184th Maghotsav 1420 (B.S.) 2014

The following is the itinerary of the Maghotsav celebration of the Khar Brahmo Samaj.

Location
Khar Brahmo Mandir
C/o Kamla High School
Madhu Park
Dada Nirmaldas Gurbaxani Marg
Khar
Mumbai 400052                       Map
Khar Brahmo Samaj
2nd February, 2014
09:00 AM : Bhajan
09:30 AM : Divine Service
               Top
Free Web Hosting